Drenova se nalazi u gradu Rijeci, na prostoru iznag grada koje je stoljećima bilo granica različitih država. U tom susjedstvu Muzej grada Rijeke i Društvo štovatelja baštine Bez granica pokrenuli su realizaciju projekta Zavičajnog muzeja Drenove koji obrađuje teme o lokalnoj povijesti, granicama i životu unutar njih.

Last project contents